Home  /   Wie ben ik

Wie ben ik

Mijn naam is Marleen van Dijk en ik woon in Dordrecht. Ik ben moeder van twee kinderen, een dochter en een zoon die beiden op de middelbare school zitten.

Marleen

Omdat ik graag wilde werken met en voor kinderen met wie het om welke reden dan ook, niet goed gaat, ben ik orthopedagogiek gaan studeren. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als ZZP-er op diverse plekken. Mijn eigen praktijk is heel klein begonnen met een enkel dyslexieonderzoek en het begeleiden van kinderen met lezen, spellen en rekenen. Langzamerhand groeide mijn praktijk en inmiddels begeleid ik kinderen (en hun ouders) met een stoornis in het autisme spectrum en kinderen met concentratie- en aandachtsproblemen. Verder geef ik individuele begeleiding en groepstrainingen gericht op het omgaan met en overwinnen van gevoelens van (faal)angst en depressie. Tevens ben ik mij steeds verder gaan specialiseren in de diagnostiek van dyslexie en dyscalculie, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Omdat ook meer- en hoogbegaafdheid langs verschillende kanten op mijn weg kwam, ben ik me ook daarin gaan verdiepen en scholen. Ik begeleid zowel hoogbegaafde kinderen op de basisschool als hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs in hun zoektocht naar zichzelf en hun plek op school en in de wereld. De opleiding tot kindercoach ben ik gaan doen omdat ik ervan overtuigd ben dat problemen

niet altijd (alleen maar) opgelost worden door er een label op te plakken. Soms is een kort coachingstraject, waarbij sterk oplossingsgericht gewerkt wordt, voldoende om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te krijgen.

Daarnaast heb ik een aantal jaren in de Permanente Commissie Leerlingenzorg gezeten. Deze commissie gaf beschikkingen af voor het Speciaal Basisonderwijs. Met de invoering van Passend Onderwijs heeft deze commissie haar bestaansrecht verloren. Ook ben ik bestuurslid geweest van Stichting Bram Ridderkerk, een geweldig initiatief om kinderen met een ernstige meervoudige beperking zoveel mogelijk te betrekken in het (reguliere) basisonderwijs. Op dit moment werk ik als docent-begeleider/studiecoach bij Studiekring.


Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op

Contact

Volg mij!

                              Privacy statement