Home  /   Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Het eerste contact zal zijn via mail of telefoon. Op het moment dat we met elkaar denken dat ik iets voor jullie kan betekenen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek (dat maximaal 1 uur duurt) kan plaatsvinden bij u thuis of bij mij in de praktijk. Bij voorkeur voer ik dit gesprek met beide ouders/verzorgers. Voorafgaand aan dit gesprek kan ik jullie een vragenlijst laten invullen dan wel vragen om informatie van school op te vragen (in het geval van dyslexie- en dyscalculieonderzoeken). Tijdens het gesprek leren we elkaar een beetje kennen en gaan we in op het probleem. De uitkomst van dit gesprek is een zo helder en concreet mogelijke hulpvraag. Deze kan gericht zijn op:

  • Een diagnostisch onderzoek
  • Een coachingstraject
  • Een begeleidingstraject

Tijdens dit gesprek bespreken we tevens hoe het vervolgtraject eruit gaat zien, wat de kosten zijn en wanneer er tot afronding overgegaan wordt.

Het is goed om te weten dat de coachingsgesprekken met kinderen vanaf 6 jaar volledig vertrouwelijk zijn. Ik laat het kind weten dat hij/zij mij alles in vertrouwen kan zeggen en dat als ik bepaalde dingen met ouders wil bespreken, ik daar altijd toestemming voor zal vragen aan het kind.


Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op

Contact

Volg mij!

                              Privacy statement