Home  /   Onderzoek

Onderzoek

onderzoek

Bij Competent Together kunt u terecht voor onderzoek naar:

  • Lees- en spellingproblemen en dyslexie
  • Rekenproblemen en dyscalculie
  • Intelligentieonderzoek (second opinion, meer- en hoogbegaafdheid, schooladvies etc.)
  • Persoonlijkheidsonderzoek (faalangst, zelfbeeld, schoolbeleving, werkhouding etc.)


Wanneer de lees- en spellingontwikkeling lijkt te stagneren en de extra hulp die op school geboden wordt, niet afdoende lijkt, kan een dyslexieonderzoek gedaan worden.

Lees meer

Op het moment dat de rekenontwikkeling van uw kind vast lijkt te lopen en hij/zij met de extra begeleiding die school biedt, onvoldoende vooruitgang weet te boeken, kan een dyscalculieonderzoek uitgevoerd worden.
Lees meer
Indien er vragen zijn naar de cognitieve capaciteiten van uw kind, kunt u een intelligentieonderzoek laten uitvoeren.
Lees meer
Wanneer er zorgen zijn rondom één of meer ontwikkelingsgebieden van uw kind, gaan we samen in gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Lees meer


Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op

Contact


Volg mij!

                              Privacy statement