Home  /   Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid is meer dan het hebben van een hoge intelligentie alleen. Een hoge intelligentie maakt dat kinderen snel, complex en creatief kunt denken. Dat ze misschien wel hele bijzondere prestaties neer kunnen zetten. Maar meer- en hoogbegaafdheid gaat ook om een geheel eigen manier van ‘zijn’, waardoor kinderen zich vaak anders voelen dan leeftijdsgenoten. Tessa Kieboom (CBO Antwerpen) noemt als enkele opvallende kenmerken van hoogbegaafdheid: perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, gevoeligheid en een kritische instelling.

Diagnostiek

Een begaafdheidsonderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek en een inventarisatie van het sociaal-emotioneel functioneren van het kind. In een intelligentieonderzoek wordt gekeken wat de capaciteiten van het kind zijn, op grond waarvan het in staat zou kunnen zijn om tot begaafde prestaties te komen. Vervolgens wordt dit vergeleken met de schoolresultaten van het kind. Eén en ander kan met elkaar in overeenstemming zijn. Er kan echter ook een discrepantie zijn, wat erop zou kunnen duiden dat het kind aan het onderpresteren is. Het is dan belangrijk om zicht te krijgen op hoe het zover is gekomen en wat er aan de hand zou kunnen zijn.

De resultaten worden weergegeven in een uitgebreid verslag, waarin tevens handelingsgerichte adviezen worden opgenomen. Ouders en school kunnen hier meteen mee aan de slag. Indien gewenst, kan dit verslag (tevens) worden nabesproken met school.

Individuele coaching

Meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren kennen hun eigen specifieke uitdagingen. Ze komen over het algemeen niet vaak op het punt dat ze iets niet meteen kunnen, dat ze ergens moeite voor moeten doen, dat ze oefening nodig hebben. Hierdoor leren ze niet hoe ze met uitdagingen om kunnen gaan en hoe ze moeten leren. Dit kan ertoe leiden dat ze gedemotiveerd raken, dat ze weinig tot geen doorzettingsvermogen weten te tonen en dat ze bang zijn om te falen.

Meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen bij Competent Together terecht voor een individueel coachingstraject. In een aantal sessies wordt gewerkt aan van tevoren vastgestelde, individuele doelen. Het kind/de jongere krijgt hierbij zowel theoretische als praktische handvatten.


Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op

Contact

Volg mij!

                              Privacy statement