Home  /   Dyscalculieonderzoek

Dyscalculieonderzoek

Op het moment dat de rekenontwikkeling van uw kind vast lijkt te lopen en hij/zij met de extra begeleiding die school biedt, onvoldoende vooruitgang weet te boeken, kan een dyscalculieonderzoek uitgevoerd worden. Een dyscalculieonderzoek omvat in principe drie contactmomenten van ieder twee uur. Naast een intelligentieonderzoek wordt daarbij het niveau van rekenen (zowel inzichtelijk als het niveau van automatiseren) vastgesteld. Ook wordt gekeken naar mogelijk achterliggende factoren, zoals aandacht, concentratie, planning, (werk)geheugen en motivatie en faalangst. Indien voldaan wordt aan de criteria, krijgt uw kind een dyscalculieverklaring. De onderzoeksresultaten worden duidelijk weergegeven in een verslag, met daarin uitgebreide handelingsgerichte adviezen waarmee u als ouders, maar ook de school, meteen aan de slag kunnen.


Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op

Contact

Volg mij!

                              Privacy statement